Women In Music Pt. III

產品編號
0813816
歌手
Haim
發佈日期
2020年6月29日
唱片種類
CD
可銷售地區
*此產品只能於以下地區發售: 香港, 澳門
售罄
產品編號
0813816
HK$112.00

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com

歌單
 1. DISC 1
  單曲 歌名 歌手
  1 Los Angeles Haim
  2 The Steps Haim
  3 I Know Alone Haim
  4 Up from a Dream Haim
  5 Gasoline Haim
  6 0.125 Haim
  7 Don't Wanna Haim
  8 Another Try Haim
  9 Leaning on You Haim
  10 I've Been Down Haim
  11 Man from the Magazine Haim
  12 All That Ever Mattered Haim
  13 FUBT Haim
  14 Now I'm In It Haim
  15 Hallelujah Haim
  16 Summer Girl Haim