Anthology

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. Seydou Salif Keita
2. Mandjou Les Ambassadeurs Internationaux
3. Calculer Salif Keita
4. Madan Salif Keita
5. Yamore Salif Keita
6. Folon Salif Keita
7. Lony Salif Keita
8. Nou Pas Bouger Salif Keita
9. Cono Salif Keita
10. La Différence Salif Keita
11. Bobo Salif Keita
Anthology
Salif Keita
SKU:2763115
發佈日期:2011年4月26日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$117.00