The Secret Life Of Walter (OST)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. Walter Time Theodore Shapiro/ José González
2. Building Rescue Theodore Shapiro
3. Time & Life Theodore Shapiro/ José González
4. Walter Sees Cheryl Theodore Shapiro/ José González
5. Arctic Fantasy Theodore Shapiro
6. Paperclip Theodore Shapiro
7. Wallet Theodore Shapiro/ José González
8. Clue #1 Theodore Shapiro
9. Dangling Piano Theodore Shapiro
10. Clue #2 Theodore Shapiro
11. Ted vs Walter Theodore Shapiro
12. Sixth Avenue Theodore Shapiro
13. Button Theodore Shapiro
14. The Beckoning Theodore Shapiro/ José González
15. Pub Decision Theodore Shapiro
16. Shark Attack Theodore Shapiro/ José González
17. Into The Harbor Theodore Shapiro/ José González
18. Eyjafjallajökull Theodore Shapiro/ José González
19. Eruption Theodore Shapiro
20. Cup Reminders Theodore Shapiro
21. Skateboard Delivery Theodore Shapiro/ José González
22. Conan Cab Theodore Shapiro/ José González
23. You Finish His Work Theodore Shapiro
24. Afghan Trek Theodore Shapiro
25. Quintessence Theodore Shapiro/ José González
26. I'm Right Here Theodore Shapiro
27. Stationary Cycle Theodore Shapiro
The Secret Life Of Walter (OST)
Theodore Shapiro/ José González
SKU:3766113
發佈日期:2013年12月13日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$112.00