SCHUMANN: Kinderszenen; Kreisleriana

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1-13. SCHUMANN: Kinderszenen, Op.15 Vladimir Horowitz
14-21. SCHUMANN: Kreisleriana, Op.16 Vladimir Horowitz
22. SCHUMANN: Noveletten, Op.21 Vladimir Horowitz
SCHUMANN: Kinderszenen; Kreisleriana
Vladimir Horowitz
SKU:4455992
唱片種類:
發佈日期:1997年3月21日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$85.00
缺貨