CHOPIN: 24 Etudes Op.10 & Op.25 (Originals Series)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. CHOPIN: Études (12), Op. 10 Maurizio Pollini
2. CHOPIN: Études (12), Op. 25 Maurizio Pollini
CHOPIN: 24 Etudes Op.10 & Op.25 (Originals Series)
SKU:4793768
唱片種類:CD
發佈日期:2014年9月5日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$83.00