Brahms: 4 Ballades, 7 Fantasias (LP)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1-4. BRAHMS: 4 Ballades, Op.10 Emil Gilels
5-11. BRAHMS: 7 Piano Pieces, Op.116 Emil Gilels
Brahms: 4 Ballades, 7 Fantasias (LP)
Emil Gilels
SKU:4796328
發佈日期:2016年9月2日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$206.00
缺貨