ORFF: Carmina Burana (LP)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1-11. ORFF: Carmina Burana Deutschen Oper Berlin, Christian Thielemann
DISC 2
1-14. ORFF: Carmina Burana Deutschen Oper Berlin, Christian Thielemann
ORFF: Carmina Burana (LP)
SKU:4797445
唱片種類:LP
發佈日期:2017年6月23日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$211.00