Blackbird: The Beatles Album

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. Yesterday Miloš Karadaglić
2. All My Loving Miloš Karadaglić
3. Here, There And Everywhere Miloš Karadaglić
4. While My Guitar Gently Weeps Miloš Karadaglić
5. Blackbird Miloš Karadaglić
6. Come Together Miloš Karadaglić
7. And I Love Her Miloš Karadaglić
8. Something Miloš Karadaglić
9. Eleanor Rigby Miloš Karadaglić
10. Here Comes The Sun Miloš Karadaglić
11. Fool On The Hill Miloš Karadaglić
12. She's Leaving Home Miloš Karadaglić (Feat. Tori Amos)
13. Michelle Miloš Karadaglić (Feat. Steven Isserlis)
14. Lucy In The Sky Miloš Karadaglić (Feat. Anoushka Shankar)
15. Let It Be Miloš Karadaglić (Feat. Gregory Porter)
Blackbird: The Beatles Album
卡拉達歷
SKU:4812310
發佈日期:2016年1月15日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
只剩3
$117.00