Legende (台灣進口版)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1-3. TCHAIKOVSKY: Violin Concerto in D Major, Op.35 Ryu Goto [五嶋龍]
4. WIENIAWSKI: Legende Op.17 Ryu Goto [五嶋龍]
Legende (台灣進口版)
Ryu Goto (五嶋龍)/ Andres Orozco-Estrada, Frankfurt Radio Symphony
SKU:4818838
發佈日期:2019年11月15日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$117.00
缺貨