CAVALLI: L’Ormindo (2CD) (Eloquence)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. CAVALLI: L’Ormindo London Philharmonic Orchestra, Raymond Leppard
DISC 2
1. CAVALLI: L’Ormindo London Philharmonic Orchestra, Raymond Leppard
CAVALLI: L’Ormindo (2CD) (Eloquence)
Raymond Leppard
SKU:4829382
唱片種類:
發佈日期:2019年8月30日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
只剩3
$106.00