WEBER: Der Freischutz (2CD+Blu-Ray Audio)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1-2: CD
1. WEBER: Der Freischütz Carlos Kleiber
DISC 3: Blu-Ray Audio
1. WEBER: Der Freischütz Carlos Kleiber
WEBER: Der Freischutz (2CD+Blu-Ray Audio)
Carlos Kleiber
SKU:4838706
發佈日期:2020年6月12日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
只剩2
$164.00