Silfur (2x Vinyl)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com

歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. Opus 56 Dustin O’Halloran play
2. Opus 28 Dustin O’Halloran [Feat. Siggi String Quartet] play
3. Opus 44 Dustin O’Halloran play
4. Opus 18 Dustin O’Halloran play
5. Opus 17 Dustin O’Halloran play
6. Opus 55 Dustin O’Halloran [Feat. Bryan Senti] play
7. Opus 12 Dustin O’Halloran play
8. Fine Dustin O’Halloran play
DISC 2
1. Opus 20 Dustin O’Halloran play
2. Opus 7 Dustin O’Halloran play
3. Opus 30 Dustin O’Halloran play
4. Opus 17 (String Quartet Version) Dustin O’Halloran [Feat. Siggi String Quartet] play
5. Opus 21 Dustin O’Halloran play
6. Opus 37 Dustin O’Halloran [Feat. Siggi String Quartet] play
7. Constellation No. 2 Dustin O’Halloran [Feat. Gyða Valtýsdóttir] play
Silfur (2x Vinyl)
Dustin O’Halloran
SKU:4839881
唱片種類:LP
發佈日期:2021年6月11日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$281.00