Ashes Of Time Redux (OST) (Picture Vinyl)

Various Artists
發行日期:
2018.11.16
Only 3 left
SKU:
8860058
$293.00
發行日期:
2018.11.16
*只限以下地區出售: 香港, 印尼, 南韓, 澳門, 馬來西亞, 菲律賓, 新加坡, 泰國, 台灣
-
+
以上圖片僅供參考,凡於UShop購買之任何產品,除非特別註明或另行通知,UShop並不保證提供之貨品為限量版或編號版。如有對貨品有任何疑問,請電郵至HK_UShop@umusic.com查詢。
Song Name
歌手
DISC 1
1.
Ashes of Time 東邪西毒
Li Xun/ Wu Tong/ Yo-Yo Ma (Cello)
play
2.
The Rain Star Brings Trouble (Wu Tong Version) 土黃用事 吳彤版
Frankie Chan/ Roel A. Garcia/ Li Xun/ Wu Tong
play
3.
Love Theme 醉生夢死
Frankie Chan/ Roel A. Garcia/ Li Xun/ Wu Tong/ Yo-Yo Ma (Cello)
play
4.
Dream 夢
Frankie Chan/ Roel A. Garcia/ Li Xun/ Yo-Yo Ma (Cello)
play
5.
Peach Blossom 桃花
Wu Tong
play
6.
The Flag is Still 旗未動
Eli Marshall/ Wu Tong
play
7.
Day of Misfortune 破日
Frankie Chan/ Roel A. Garcia/ Wu Tong
play
8.
Killer Formation I 殺陣之一
Frankie Chan/ Roel A. Garcia
play
9.
Killer Formation II 殺陣之二
Wu Tong
play
10.
Jingzhe 驚螫
Wu Tong/ Eli Marshall/ Yo-Yo Ma (Cello)
play
11.
Expectation 痴
Frankie Chan/ Roel A. Garcia
play
12.
Tangle 糾結
Frankie Chan/ Roel A. Garcia
play
13.
Day of Danger 危日
Frankie Chan/ Roel A. Garcia
play
14.
The Killer's Career (Wu Tong Version) 殺手生涯 吳彤版
Frankie Chan/ Roel A. Garcia/ Li Xun/ Wu Tong/ Yo-Yo Ma (Cello)
play
15.
Born Under a Total Eclipse 孤星入命
Frankie Chan/ Roel A. Garcia/ Li Xun/ Wu Tong/ Yo-Yo Ma (Cello)
play
16.
The Flag is Still (Full Version) 旗未動 完整版
Eli Marshall/ Wu Tong/ Yo-Yo Ma (Cello)
play