TSCHAIKOWSKY/ MENDELSSOHN: Violin Concerto (SHM-SACD) (日本進口版)

所有產品圖片謹供參考,實際產品可能因為地區或產品本身之版本分別而存在差異。除非於產品頁有特別注明,否則環球唱片(香港)並不保証銷售之產品為限量版或編號版本。如有任何查詢,歡迎電郵至:HK_UShop@umusic.com
歌曲名稱 歌手
DISC 1
1. TCHAIKOVSKY: Violin Concerto in D, op. 35 Arthur Grumiaux
2. MENDELSSOHN: Violin Concerto in E minor, Op. 64 Arthur Grumiaux
TSCHAIKOWSKY/ MENDELSSOHN: Violin Concerto (SHM-SACD) (日本進口版)
Arthur Grumiaux
SKU:UCGD9085
唱片種類:CD
發佈日期:2021年6月22日
銷售地區:*此產品只能於以下地區發售:香港, 澳門
$392.00
缺貨